YÖNETİM

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih ERKOÇ

e-posta: mferkoc@yildiz.edu.tr

 

Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Özlem BAYRAM AKBAY

e-posta: obayram@yildiz.edu.tr